RouwKunst

Doodgaan
zou weer doodgewoon moeten worden
even veilig
als geboren worden
Zoals je tijdens je zwangerschap
wilt praten over het kindje
dat gaat komen
zo zou de dood bespreek baar moeten zijn
met je omgeving
Niet alleen als je ziek of oud bent
maar juist als je nog fit bent
en bij volle verstand

Marrit Verwiel

Heden

2011:
Het is nu 2011 en er is er veel veranderd in het begrafeniswezen. De dood wordt heel langzaam maar zeker meer bespreekbaar. Mensen kunnen hun eigen wensen meer en meer aangeven. Er is zelfs een tijdschrift die ,zoals ze het zelf zo mooi noemen, met je meeleeft. Deze gaat niet alleen over dood maar juist over het leven met dood, verlies,en herinneringen als onvermijdelijke momenten daarin. Het blad heet to Be en komt 2 x per jaar uit. www.tobemagazine.nl

Ook de mogelijkheden inzake de uitvaart en alles hieromheen is enorm daarom raad ik een ieder, die hier meer informatie over wil, het verzamelboek "voor Altijd" van Edith van der Broek aan te schaffen omdat hier een schat aan informatie in staat, zowel voor de uitvaart , als tijdens de uitvaart, als na de uitvaart. ISBN nr. 978 90389 1919 5

Er worden zo nu en dan in het land grote uitvaartbeurzen gehouden.

De landelijke maar ook de plaatselijke uitvaartcentra houden steeds meer open dagen. Deze worden meestal in de plaatselijke kranten vermeld. In Amsterdam is zelfs een uitvaartmuseum.

Dit alles is bedoeld om de dood en alles hieromheen voor mensen laagdrempelig te maken.